Jika kau cinta, ikuti Dia

Home is Where the heart is… ‎

16 Oct

deletingmyself:

(by oldoinyo)| North Carolina, US

16 Oct
Orang yang zhalim kan menyesal, walaupun manusia memujinya. Orang yang dizhalimi kan selamat, walau manusia mencelanya. Orang yang qana’ah dialah yang kaya, walaupun dia kelaparan. Orang yang rakus dialah yang miskin, walaupun dia serba berkecukupan.

@musaiteer - Syaikh Khalid al Musaithir, Imam dan Khotib di Masjid Walidah Khalid al Bulthan, Riyadh. Pengajar di bidang Teknik, Pimpinan Umum Rumah Tahfizh Quran Muslimah di Riyadh.  21/4/2014 (via twitulama)

16 Oct djferreira224:

Palouse Falls by StevenDavisPhoto

mau kesiniii mau…

djferreira224:

Palouse Falls by StevenDavisPhoto

mau kesiniii mau…

16 Oct
Ilmu dicari oleh seseorang berdasarkan motivasi dan keinginannya, maka yang sombong menjadi tambah sombong, yang rendah hati tambah rendah hati.

Wahb ra (via kuntawiaji)

16 Oct
Turn off the TV. Read a book and THINK.

(via kushandwizdom)

16 Oct
I’ll never be PERFECT, but I can be better.

(via makemestfu)

16 Oct
Syariat itu semuanya kembali pada perkataan satu orang, baik dalam masalah cabang maupun masalah pokok. (yaitu perkataan Rasulullah –pent).

@Demaigi  - Syaikh Abdul Aziz ad Dimaiji, Anggota Perhimpunan Fikih, Saudi Arabia, Sedang menempuh studi S2 dalam Ilmu Fikih di Universtas al Imam, Riyadh • 12/5/2014 (via twitulama)

16 Oct islamic-art-and-quotes:

Animation: Quran 2:152 on al-Masjid al-Haram
Originally found on: purityofislam

islamic-art-and-quotes:

Animation: Quran 2:152 on al-Masjid al-Haram

Originally found on: purityofislam

16 Oct
15 Oct